Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ogródek dydaktyczny

 

 

Projekt

„Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie”

dofinansowany ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna

pod nazwą: „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

 

Dotacja na dofinansowanie wyniosła - 59.600,00 zł,

a wartość ogólna zadania – 103.375,00 zł.

 

 

Projekt miał na celu możliwość prowadzenia ciekawej edukacji w ramach zajęć terenowych.

Założeniem było wykorzystanie naturalnej przestrzeni w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych,

przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii.

 

Na potrzeby dydaktyczne w ogrodzie stworzono działy:

 

    Kraina tajemnic – „Co w trawie piszczy”

Kraina alpejska – ogród skalny

Poletko uprawne – rośliny użytkowe, zwiastuny wiosny, zioła, kompostownik

Ptasi zakątek – miejsce przyjazne ptakom z budkami lęgowymi, karmnikami, poidełkami

Altana ogrodowa

Ścieżka zmysłów – ścieżka sensoryczna

Laboratorium pod chmurką – stacja meteorologiczna

Kraina czterech pór roku – rośliny przebarwiające się jesienią, budki dla owadów i ptaków, karmniki.

 

W ogrodzie stworzono rabaty roślin zawierających kompozycje drzew,

krzewów liściastych oraz innych roślin pożytecznych,

które uzmysłowią uczniom rolę owadów w przyrodzie

oraz ich znaczenie dla życia i gospodarki człowieka.

Stacja meteorologiczna pozwoli na prowadzenie obserwacji zmian

zachodzących w pogodzie i przyrodzie.

Ścieżka zmysłów posłuży głównie do zabawy

mającej na celu za pomocą zmysłu dotyku

rozpoznawanie materiału przyrodniczego wysypanego na danym odcinku.

Na poletku upraw uczniowie zdobędą wiedzę praktyczną

– poznają etapy pracy w ogrodzie,

funkcje i wykorzystanie narzędzi ogrodowych

oraz wykorzystanie kompostownika.

Ptasi zakątek to miejsce,

którego zadaniem będzie zwabianie jak największej ilości i gatunków ptaków.

Kraina alpejska to kompozycja skalno – roślinna

stanowiąca pomoc dydaktyczną

jak również element ozdobny zmieniający się w zależności od pór roku.

Kraina tajemnic pozwoli poznać pospolite gatunki owadów

zwabianych przez rozmaite gatunki traw.

„Kraina czterech pór roku” pozwoli zaobserwować zmiany

zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.

Altana ogrodowa z tablicami dydaktycznymi to miejsce,

w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne

jak również miejsce odpoczynku i schronienia.

Ogród jest ogrodzony, zainstalowano system nawadniający.

Układ ogrodu zakłada jego pełne wykorzystanie w ciągu całego roku szkolnego i kalendarzowego.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Data dodania: 2023-07-05 19:47:53
Data edycji: 2023-07-10 11:43:32
Ilość wyświetleń: 411
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej