Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Stachlewie
jest szkołą z oddziałami przedszkolnymi
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Gmina Łyszkowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi,
Delegatura Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi
z siedzibą w Skierniewicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami,

Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami,

Statutu szkoły.

 

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski.

 

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie
włączone są miejscowości:

Stachlew,

Polesie.

Rok szkolny 2023/2024

 

Liczba oddziałów w szkole:  8

Liczba uczniów:  81

Liczba oddziałow przedszkolnych:  3

Liczba dzieci:  42

 

Szkoła otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:00 - 16:00.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 7:00 - 16:00.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach: 8:00 - 15:20.

Data dodania: 2022-03-07 09:35:34
Data edycji: 2023-11-27 09:42:42
Ilość wyświetleń: 653
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej