Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Stachlewie
jest szkołą z oddziałem przedszkolnym
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Gmina Łyszkowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi,
Delegatura Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi
z siedzibą w Skierniewicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami,

Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami,

Statutu szkoły.

 

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski.

 

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie
włączone są miejscowości:

Stachlew,

Polesie.

Rok szkolny 2022/2023

 

Liczba oddziałów w szkole:  8

Liczba uczniów:  80

Liczba oddziałow przedszkolnych:  3

Liczba dzieci:  50

 

Szkoła otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:00 - 16:00.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 7:00 - 16:00.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach: 8:00 - 15:20.

Data dodania: 2022-03-07 09:35:34
Data edycji: 2022-10-05 14:00:01
Ilość wyświetleń: 426
Motto
naszej
szkoły

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej